ที่มาของ มอเตอร์โชร์

17 Jul


Image

ที่มาของ Motorshow

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีอะไรแน่นอน ผลกระทบจากโลกร้อน ปัจจัยหลักในการสร้าง motorshow เนื่องจากคนเรามีความต้องการด้านวัตถุ สิ่งอุปโภคและบริโภคหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการใช้รถยนต์ และเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ซึ่งก่อเกิดปัญหามลภาวะเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษ และเพื่อการพัฒนาความสมดุลให้แก่โลกใบนี้ระหว่างยานยนต์ คน และธรรมชาติ เริ่มใส่ใจกับสภาพแวดล้อมซักนิด เลยจัดงาน motor show ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาชม และอธิบายปัญหาและระบบต่างต่างให้มีความทันสมัยและปลอดภัย ปัจจุบันได้นําเอาสาวสาวมาช่วยเป็นสื่อในการ motorshow เพื่อการดึงดูดลูกค้าและการตลาด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: